Aandacht voor dementie is een onderdeel van Konvida. Communicatietraining
voor betere zorg.

Trainings- en coachingsinstituut

Konvida is het trainings- en coachingsinstituut dat zich toelegt op het terzijde staan van verzorgenden, in het bijzonder op het gebied van communicatie tussen (dementerende) cliënt en verzorgende en de verzorgenden onderling.

Konvida’s Missie is, middels communicatie­training en coaching, verzorgenden beter toe te rusten op hun zorgtaak voor afhankelijke mensen, in het bijzonder dementerenden om daarmee hun kwaliteit van leven te verbeteren.